Ατομικές συναντήσεις

Ένα σημαντικό τμήμα του προγράμματός μας είναι η επιλογή που προσφέρουμε στους γονείς για ατομικές συναντήσεις.

Οι συναντήσεις αυτές αποτελούν ένα μοναδικό τρόπο για κάποιους γονείς να μιλήσουν με τον θεραπευτή σε ατομική βάση. Μπορούν επίσης να αποτελούν ένα έξτρα συμπλήρωμα στην εκπαίδευση ενός γονέα που παρακολουθεί ήδη ένα ομαδικό πρόγραμμα.

Κάποιοι γονείς έρχονται σε ατομικές συναντήσεις όταν ο σύντροφός τους παρακολουθεί ένα ομαδικό πρόγραμμα αλλά ο ίδιος λόγω ενός πιεσμένου ωραρίου αδυνατεί να λάβει μέρος.

Τέλος ατομικές συναντήσεις γίνονται σε περίπτωση που ένας γονέας έχει ανάγκη να συζητήσει άμεσα και επειγόντως ένα καυτό θέμα που τον απασχολεί.

Ολοκληρωμένα προγράμματα 14 συναντήσεων θετικών γονεϊκών δεξιοτήτων.