Για Εταιρείες

 

Εργαζόμαστε με εταιρείες και οργανισμούς που θέλουν να προσφέρουν στον εργαζόμενο γονέα επιστημονική και τεκμηριωμένη υποστήριξη, ώστε να ανταπεξέλθουν καλύτερα στο διπλό τους ρόλο. Προσφέρουμε σεμινάρια και ημερίδες που στηρίζονται σε τεκμηριωμένες πρακτικές, σέβονται το γονιό και προσαρμόζονται στη νοοτροπία και φιλοσοφία του οργανισμού.

Οι εργαζόμενοι γονείς αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις ώστε να ανταπεξέλθουν με ισορροπημένο τρόπο στις απαιτήσεις της εργασίας και της οικογένειας ιδίως όταν έχουν μικρά παιδιά. Οι έρευνες δείχνουν ότι το στρες, το άγχος, η απογοήτευση και ο θυμός από τον εργασιακό χώρο μεταφέρονται στο σπίτι και στην οικογένεια όπως επίσης και το αντίστοφο. Οι δείκτες απόδοσης στον εργασιακό χώρο, όπως η παραγωγικότητα, η σταθερότητα, η εργασιακή εξάντληση, αλλά και η ικανοποίηση συνδέονται άμεσα με γεγονότα που συμβαίνουν στο οικογενειακό περιβάλλον.

Εταιρείες και οργανισμοί που προσφέρουν στο προσωπικό τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα θετικό οικογενειακό περιβάλλον, θα δούν οφέλη με τη μορφή αυξημένης ικανοποίησης και παραγωγικότητας, του προσωπικού τους.

Η υπηρεσία/προσφορά αυτή είναι ένας καινοτόμος τρόπος υποστήριξης του εργατικού δυναμικού. Εργαζόμενοι που έχουν παρακολουθήσει αντίστοιχα προγράμματα αναφέρουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στο σπίτι, μειωμένο άγος στον εργασιακό χώρο καθώς επίσης μεγαλύτερη δέσμευση και ικανοποίηση προς τον εργοδότη.

 

Τι προσφέρουμε;

  • Σειρά αυτοτελών εργαστηρίων
  • Σεμιναριακούς κύκλους
  • Ανοιχτές ομιλίες για όλο το προσωπικό
  • One day super family event για όλη την εταιρεία