Για επαγγελματίες

Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση ειδικών στη μέθοδο «Θετικοί Γονείς Χαρούμενα Παιδιά» αποτελεί μία βασική δραστηριότητα του οργανισμού μας. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 100 ειδικοί έχουν εκπαιδευτεί στις βασικές αρχές της μεθόδου, ενώ ήδη ολοκληρώθηκε η πρώτη ομάδα 10 θεραπευτών με πλήρη εκπαίδευση στη μέθοδο και στη χορήγηση του εγχειριδίου.

Την διάρκεια 2011-2014 η εκπαίδευση γινόταν με τη συνεργασία της Παιδοψυχιατρικής Πανεπιστημιακής Κλινικής, ενώ από το 2015 η εκπαίδευση πραγματοποιείται από την Ελληνική Ψυχιατροδικαστική Εταιρεία σε συνεργασία με την Β΄  Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

 

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, (παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές κ.λπ).

Η εκπαίδευση στη μέθοδο αυτή προσφέρει ένα σημαντικό δομημένο και αποτελεσματικό θεραπευτικό εργαλείο στους ειδικούς που  εργάζονται με γονείς που έχουν παιδιά με αντίστοιχες δυσκολίες. Η μέθοδος αυτή αν και κατά βάση χορηγείται σε ομάδες, μπορεί εξίσου αποτελεσματικά να χορηγηθεί και σε ατομικό επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν πτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές επιστημονικό πεδίο και να είναι οικείοι με τις αρχές της συμπεριφερολογικής και οικογενειακής θεραπείας.

 

Τι περιλαμβάνει:

 • Σύντομη παρουσίαση των θεωρητικών και ερευνητικών δεδομένων των σύγχρονων προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης σε γονείς με παιδιά με προβλήματα διαγωγής καθώς και της μεθόδου «Θετικοί Γονείς Χαρούμενα Παιδιά».
 • Αναλυτική εκπαίδευση στις 14 συνεδρίες του εγχειριδίου του προγράμματος, κάθε μίας ξεχωριστά.

Η εκπαίδευση συνοδεύεται από βιωματικές ασκήσεις, παρουσίαση περιστατικών, παιχνίδι ρόλων μεταξύ των συμμετεχόντων, ασκήσεις εντός της αίθουσας ώστε να εξοικειωθούν οι εκπαιδευόμενοι με τον τρόπο χορήγησης της μεθόδου. Γίνεται επίσης προσομοίωση των θεραπευτικών ομάδων με τους γονείς.

 

Υλικό που χορηγείται: 
 • Το εγχειρίδιο του προγράμματος (380 σελίδες).
 • Το υλικό για τους γονείς.
 • Διεθνής βιβλιογραφία για την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης γονέων που στηρίζονται στις αρχές της κοινωνικής μάθησης.

 

Πιστοποιητικό

Χορηγείται πιστοποιητικό εκπαίδευσης στη μέθοδο «Θετικοί Γονείς Χαρούμενα Παιδιά».

 

Η εκπαίδευση είναι διάρκειας 32 ωρών και πραγματοποιείται συνήθως σε δύο συνεχόμενα Σαββατοκύριακα στην Αθήνα. Υπάρχει και η δυνατότητα εκπαίδευσης στην επαρχία αν συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός εκπαιδευομένων.

 

Η μέθοδος χωρίζεται σε 4 μέρη:

 • 1ο Μέρος:Αυξάνοντας τη Θετική Συμπεριφορά
 • 2ο Μέρος: Καλλιεργώντας τις Δεξιότητες του Παιδιού μου
 • 3ο Μέρος: Προλαμβάνοντας τις Ανεπιθύμητες Συμπεριφορές
 • 4ο Μέρος: Θετική Πειθαρχία

 

 

  1η Ημέρα

 • Τα σύγχρονα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης σε γονείς με παιδιά με διαταραχή διαγωγής και η αποτελεσματικότητα τους.
 • Οδηγίες για θεραπευτές στη μέθοδο
 • Συνεδρία 1:  Ποιοτικός Χρόνος, Το παιχνίδι Γονιού – Παιδιού.
 • Συνεδρία 2:  Ποιοτικός Χρόνος, Το παιχνίδι Γονιού – Παιδιού (συνέχεια)
 • Συνεδρία 3:  Θετική Ενίσχυση Έπαινοι

 

2η Ημέρα

 • Συνεδρία 4:  Θετική Ενίσχυση Ανταμοιβές                                                                                   
 • Συνεδρία 5: Κοινωνικές Δεξιότητες.
 • Συνεδρία 6: Συναισθηματική Ωριμότητα. Προσομοίωση 1ης συνεδρίας γονέα παιδιού.
 
     3η ημέρα
 
 • Συνεδρία 7: Αποτελεσματική Επικοινωνία
 • Συνεδρία 8: Κανόνες, Πρόγραμμα, Συμμετοχή στο σπίτι
 • Συνεδρία 9: Επιλεκτική Παράβλεψη

 

      4η ημέρα

 • Συνεδρία 10: (συνέχεια) Λογικές Συνέπειες, Στέρηση Προνομίων
 • Συνεδρία 11: Προσωρινή Διακοπή για Ανασυγκρότηση (Time Out).   
 • Συνεδρία 12:  Προσωρινή Διακοπή για Ανασυγκρότηση (Time Out).   
 • Προσομοίωση 2ης συνεδρίας γονέα παιδιού
 • Ανασκόπηση