Σεμιναριακοί κύκλοι

Οι σεμιναριακοί αυτοί κύκλοι εστιάζουν σε θέματα αλληλοσυμπληρούμενα. Παρακολουθούνται από μία κλειστή ομάδα γονέων, το οποίο σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ένας κύκλος, δεν θα μπορούν να προστεθούν νέα άτομα στην ομάδα.

 

Τρόπος υλοποίησης

Τα σεμινάρια είναι ομαδικά και λαμβάνουν μέρος 15-20 γονείς.

Οι συναντήσεις κάθε κύκλου πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα για 6 συνεχόμενες εβδομάδες.

Η διάρκεια κάθε συνάντησης είναι δύο ώρες.

Η ομάδα συντονίζεται  από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευμένοι στο πρόγραμμα «Θετικοί Γονείς Χαρούμενα Παιδιά».

Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό, ενώ παίρνουν μέρος σε ζωντανές συζητήσεις και παιχνίδια ρόλων, τα οποία στηρίζονται σε συγκεκριμένο εγχειρίδιο. Δίνονται εργασίες για το σπίτι οι οποίες συζητούνται στην επόμενη συνάντηση.

Τα σεμινάρια προσφέρονται στο χώρο εργασίας της εταιρείας ή του οργανισμού, σε ώρες που διευκολύνουν τους εργαζόμενους γονείς, ώστε να βοηθηθεί η παρακολούθηση από αυτούς.

 

Τι να περιμένω

 • Εμπιστευτικότητα.
 • Σεβασμό στην ιδιαιτερότητα κάθε οικογένειας.
 • Χιούμορ.
 • Οφέλη από το να συμμετέχω σε μια ομάδα με παρεμφερείς αναζητήσεις και προβληματισμούς.
 • Αποτελέσμα
   
 
 

Θεματολογία

Σεμινάριο σειρά 1 (βασική, 6 εβδομάδες)                               

 • Ο ποιοτικός χρόνος του γονέα με το παιδί. Αυξάνοντας τους δεσμούς και την ποιοτική διάδραση. (2 συναντήσεις).
 • Αυξάνοντας την αυτοπεποίθηση και τη θετική συμπεριφορά του παιδιού. (2 συναντήσεις).
 • Χτίζοντας την κοινωνική και συναισθηματική ωριμότητα του παιδιού. (2 συναντήσεις).

 

Σεμινάριο σειρά 2 (προχωρημένη, 6 εβδομάδες)

 • Θετική επικοινωνία (2 συναντήσεις) 

(πώς να ακούω ώστε το παιδί να μου μιλάει, πώς να μιλάω ώστε το παιδί να με ακούει)

 • Προλαμβάνοντας ανεπιθύμητες συμπεριφορές στο σπίτι (2 συναντήσεις)

(πρόγραμμα, καθήκοντα, κανόνες, επιλεκτική παράβλεψη μικροανεπιθύμητων συμπεριφορών)

 • Θετική πειθαρχία (2 συναντήσεις) (οριοθέτηση, λογικές συνέπειες, στέρηση προνομίων, τιμωρίες).

 

Ανοιχτή ομιλία

 • Ανοιχτή ομιλία 1 1/2 ώρας από τον κ. Α. Βούρδα (ομιλία μιας ώρας και μισή ώρα συζήτηση)

 

Προτεινόμενη θεματολογία

 

 • Οι προκλήσεις για τον σύγχρονο γονέα- εργαζόμενο.
 • Η θετική γονεικότητα σήμερα. Τι σημαίνει πώς εφαρμόζεται;
 • Μεγαλώνοντας παιδιά με ισχυρούς οικογενειακούς δεσμούς.  
 • Οποιοδήποτε θέμα από την θεματολογία των εργαστηρίων.