«Πώς να ενισχύσω την επιθυμητή συμπεριφορά και την συνεργασία του παιδιού μου»

2019-03-26 14:06

Εργαστήριο: «Πώς να ενισχύσω την επιθυμητή συμπεριφορά και την συνεργασία του παιδιού μου»

Βασίλης Σταθάτος MSc., Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Οικογενειακός Σύμβουλος, Συντονιστής Σχολών Γονέων,  Εκπαιδευτής Ενηλίκων σε Δ.Ι.Ε.Κ.,  Marte Meo Therapist, Παιδαγωγός, συγγραφέας

Απόστολος Βούρδας Ψυχίατρος Παιδιού και Εφήβου, MRCPsych, CCST, Ειδικευμένος στο Cambridge U.K., Διδάκτωρ Παν/μιου Αθηνών, Δημιουργός της μεθόδου «Θετικοί Γονείς Χαρούμενα Παιδιά».

Εισαγωγή

-«Μαμά σου αρέσει αυτή η ζωγραφιά; Είσαι καταπληκτικός ζωγράφος», «Μπαμπά, τα μάζεψα τα παιχνίδια μου. Τι καλό παιδί που είσαι!». «Μαμά, το έστρωσα το τραπέζι. Ωραία, κέρδισες ένα καινούργιο επιτραπέζιο».

Κι όμως, όλα τα παραπάνω παραδείγματα επαίνου και ανταμοιβής δεν εστιάζουν στην θετική συμπεριφορά. Αντίθετα, μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστα συναισθήματα στο παιδί.

Όταν ο έπαινος που προσφέρουμε, εστιάζεται στην αξιολόγηση του ίδιου του παιδιού (π.χ. «Τι καλό παιδί!»), στερούμε από το παιδί την ευκαιρία να αναγνωρίσει τις ικανότητες του και να εκτιμήσει τα επιτεύγματά του (Ανεπαρκής Έπαινος). Επιπλέον, η ανταμοιβή προς το παιδί πρέπει να είναι ανάλογη του επιτεύγματος( στο παραπάνω παράδειγμά μας δεν είναι), αλλά και να δίνεται για πράγματα και συμπεριφορές που είναι πιο δύσκολες για τα παιδιά και απαιτούν περισσότερη συνεργασία και προσπάθεια από την πλευρά τους. Όταν ο έπαινος και η ανταμοιβή δίνονται με τον σωστό τρόπο και στον σωστό χρόνο στο παιδί τότε λειτουργούν ως θετικοί ενισχυτές της συγκεκριμένης συμπεριφοράς που επιθυμούμε να επιβραβεύσουμε, με στόχο την επανάληψή της και στο μέλλον.

Σκοπός του σεμιναρίου

-Οι θεωρητικές αρχές του επαίνου και της ανταμοιβής

-Ο εστιασμός της προσοχής στην θετική, επιθυμητή συμπεριφορά

-Η εξοικείωση με τον τρόπο που δίνουμε έπαινο και ενθαρρύνουμε

-Η εξοικείωση με τον τρόπο που χορηγούμε ανταμοιβές

Τι περιλαμβάνει

-Παρουσίαση των Βασικών Θεωρητικών Αρχών της Θετικής Ενίσχυσης

-Παρουσίαση των Βασικών Θεωρητικών Αρχών του Επαίνου

-Βιωματικές Ερωτήσεις

-Χαρακτηριστικά και Παραδείγματα Εποικοδομητικού Επαίνου

-Χαρακτηριστικά και Παραδείγματα Ανεπαρκή Επαίνου

-Παιχνίδια Ρόλων Θεραπευτή με Γονείς

-Παρουσίαση Χαρακτηριστικών των Ανταμοιβών

-Παρουσίαση Βασικών Ειδών Ανταμοιβών

-Διαφορά μεταξύ Ανταμοιβής και Δωροδοκίας

-Οδηγίες Δημιουργίας Πίνακα Ανταμοιβών

-Παραδείγματα Πινάκων Ανταμοιβών

-Συζήτηση με τους γονείς πάνω σε Ειδικά Θέματα

 

Θα γίνουν ζωντανές ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων μεταξύ των συμμετεχόντων

Σε ποιους απευθύνεται

Σε γονείς, σε κηδεμόνες, σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικών και παιδαγωγικών επιστημών, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με αντίστοιχους πληθυσμούς γονέων και παιδιών.